คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การดูแลสุขภาพและการเข้ารับบริการเมื่อเจ็บป่วย

ศูนย์สุขภาวะจิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา

เพจ UBU wellness mind : https://www.facebook.com/UBU-Wellness-Mind-112572963929399/

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ