คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การขับขี่และการประกันอุบัติเหตุ

 

นโยบายและมาตรการด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องนโยบายและมาตรการด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

การประกันอุบัติเหตุ 

สัญญาการประกันภัยกลุ่ม (ประเภทประกันอุบัติเหตุ)

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

อัตราการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษาการช่วยงานฌาปนกิจนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

  

 

การขอใช้รถกู้ชีพและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ