คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 26 มีนาคม 2564 , 14:31:44     (อ่าน 104 ครั้ง)  


ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 "Future Tredns of Research and Innovation" ในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาในสาขาต่าง ๆ 

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://web2.ubu.ac.th/~sme/ubrc/  รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1