คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 , 14:05:32     (อ่าน 62 ครั้ง)  


ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นั้น 

บัดนี้ งานบริหารงานวิจัย ได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนพิจารณษตามระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยเสร็จสิ้ันแล้ว ฉะนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) ประเภททุนนักวิจัยหน้าใหม่ จำนวน 1 ทุน  (รายละเอียดตามแนบ)ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1