คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 , 15:51:16     (อ่าน 80 ครั้ง)  


ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  นั้น 

บัดนี้ งานบริหารงานวิจัย ได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนพิจารณาตามระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ฉะนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1