คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปฏิทินการดำเนินงานทุนด้านงานวิจัยและทุนส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย ประจำปี 2563


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 13 เมษายน 2563 , 11:25:44     (อ่าน 187 ครั้ง)  


หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มการเสนอขอรับค่าสมนาคุณเผยแพร่ผลงานในวารสาร ประจำปีงบประมาณ 2563

     - ขออนุมัติรับเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

     - แบบเสนอขอรับเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

     - ใบสำคัญรับเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

     - ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

แบบฟอร์มการเสนอขอรับค่าสมนาคุณจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563

     
- ขออนุมัติรับเงินสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

     - แบบเสนอขอรับเงินสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

     - ใบสำคัญรับเงิน ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

     - ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินสมนาคุณการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1