คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 12 มีนาคม 2563 , 15:39:22     (อ่าน 147 ครั้ง)  


               ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 "Research and Innovations for All" ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่างๆ ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม รูปแบบของงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ 

ภายใต้แนวคิด

Research and Innovations for All

เปิดรับผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
และโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในกลุ่มสาขาดังนี้

  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม ได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

และสามารถลงทะเบียนในระบบ Online ได้ที่ >>> http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/
 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2 , รายละเอียด 3