คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > เงินสนับสนุนการแปล ปรับปรุงภาษาอังกฤษบทความทางวิชาการ (Manuscript) โดยผู้เชี่ยวชาญภาษา   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนการแปล ปรับปรุงภาษาอังกฤษบทความทางวิชาการ (Manuscript) โดยผู้เชี่ยวชาญภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขออนุมัติเงินสนับสนุนการแปล ปรับปรุงภาษาอังกฤษ บทความทางวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการแปล ปรับปรุงภาษาอังกฤษ บทความทางวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565