ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6


โพสโดย ประกายพลอย สมบูรณ์     โพสวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ,     (อ่าน 40 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมได้จัดให้มีการบรรยายหัวข้อ "ความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาลสำหรับผู้ช่วยพยาบาล" โดย คุณสุกมล วงศ์คูณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตระการพืชผล หัวข้อ บทบาทในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน" โดย ผู้บริหารโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และการแนะนำการทำงาน/การประกอบอาชีพ โดยนางสาวฉันทนา สมยา ศิษย์เก่าผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 นางสาวพรชิตา เชื้อแก้ว ศิษย์เก่าผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 และ นางสาวสุพรรษา อุระสาย ศิษย์เก่าผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1

Search