คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แจ้งปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และนโยบายแนวทางการจัดทำและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โพสโดย นาวสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 8 มิถุนายน 2564 , 09:12:56     (อ่าน 253 ครั้ง)  


ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้เห็นชอบปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และนโยบายแนวทางการจัดทำและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามไฟล์แนบไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3

Search