คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง


โพสโดย นาวสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 28 สิงหาคม 2562 , 11:48:43     (อ่าน 1,174 ครั้ง)  


ด้วยสำนักงบประมาณได้วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ส. 2561 สำหรับใช้ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

    1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

    2. ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562

    3. ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search