คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมารรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561


โพสโดย นาวสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 , 16:15:16     (อ่าน 152 ครั้ง)  


กองแผนงาน ได้แจ้งเวียนหนังสือจากสำนักงบประมาณเกี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมารรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search