คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา

>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีเป็นเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย และ เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย