คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม พัฒนาห้องสมุด กิจกรรมย่อย มุมกิจกรรมผ่อนคลาย

 

 

ติดต่อสอบถาม

นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
หมายเลขโทรศัพท์  0-4535-3226 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  6016