คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อบรมสืบค้นทรัพยากรสนเทศพื้นฐาน

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการสืบค้นทรัพยากรสนเทศพื้นฐาน แหล่งข้อมูลงานวิจัย และฐานข้อมูลต่าง ๆ ทางการพยาบาล ณ ห้องฐานข้อมูลออนไลน์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการ และพร้อมกับเยี่ยมชมบรรยากาศ UBU Co-working Space ที่เปิดขึ้นใหม่ภายในอาคารท้องถิ่น บริเวณชั้น 2 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตั้งแต่เวลา 13.30 -16.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา