คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หนังสือ วารสาร อภินันทนาการ ปี 2562

 

 

 

ขอขอบคุณหนังสืออภินันทนาการจากนางสาววสุภัทร แก้วยอด (FB.Puri Story) ที่ได้มอบหนังสือ ให้กับห้องเสริมการเรียนรู้ (ห้องสมุด) คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 23 เล่ม เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน ของนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ งานห้องสมุดขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

************************************************************

ขอขอบคุณหนังสืออภินันทนาการจากอาจารย์ณิชา ว่องไว ที่ได้มอบหนังสือ ให้กับห้องเสริมการเรียนรู้ (ห้องสมุด) คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 42 เล่ม เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน ของนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ งานห้องสมุดขอขอบคุณอย่างสูงมา โอกาสนี้

 

*********************************************************************************************************

ขอขอบคุณหนังสืออภินันทนาการจาก ผศ.สาวิตรี สิงหาด (FB.Pupea Sawitree)ที่ได้มอบหนังสือ ให้กับห้องเสริมการเรียนรู้ (ห้องสมุด) คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 เล่ม เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน ของนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ งานห้องสมุดขอขอบคุณอย่างสูงมา โอกาสนี้

 

*****************************************************************************************************

หนังสือ วารสาร อภินันทนาการเดือนสิงหาคม 2562

 

หนังสือ วารสาร อภินันทนาการเดือนกันยายน 2562

 

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562