คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สถิติการเข้าใช้บริการ

             เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  เป็นวันเปิดให้บริการยืม-คืน ห้องเสริมการเรียนรู้ จึงได้มีการเก็บสถิติผู้ใช้บริการขึ้น เพื่อประกอบการอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจต่อการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้