คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สถิติการเข้าใช้บริการ

ปี 2564

 

ปี 2563

ปี 2562

 

 

  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  เป็นวันเปิดให้บริการยืม-คืน ห้องเสริมการเรียนรู้ จึงได้มีการเก็บสถิติผู้ใช้บริการขึ้น เพื่อประกอบการอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจต่อการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้