คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

ปีการศึกษา 2563

 

>>>>  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 1/ 2563 (ดาวโหลด) mail<<<< 

>>>>  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 2/ 2563 (ดาวโหลด) mail<<<< 

>>>>  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 3/ 2563 (ดาวโหลด) mail<<<<   

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

ปีการศึกษา 2562

>>>>  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 1/ 2562 (ดาวโหลด) mail<<<< 

>>>>  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 2/ 2562 (ดาวโหลด) mail<<<< 

>>>>  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 3/ 2562 (ดาวโหลด) mail<<<< 

-----------------------------------------------------------------------------

ปีการศึกษา 2561

>>>>  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 1/ 2561 (ดาวโหลด) mail<<<< 

>>>>  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 2/ 2561 (ดาวโหลด) mail<<<< 

>>>>  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 3/ 2561 (ดาวโหลด) mail<<<< 

-----------------------------------------------------------------------------

ปีการศึกษา 2560

>>>>  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 1/ 2560 (ดาวโหลด) mail<<<< 

>>>>  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 2/ 2560 (ดาวโหลด) mail<<<< 

>>>>  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ภาคเรียนที่ 3/ 2560 (ดาวโหลด) mail<<<< 

-----------------------------------------------------------------------------

 

อัพเดทล่าสุด 18 สิงหาคม 2563