คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายการครุภัณฑ์

ปีงบประมาณ 2560

>>>> รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปีงบประมาณ 2560 (ดาวโหลด) mail<<<< 

 

ปีงบประมาณ 2561

>>>> รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปีงบประมาณ 2561 (ดาวโหลด) mail<<<< 

 

ปีงบประมาณ 2562 

>>>> รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปีงบประมาณ 2562 (ดาวโหลด) mail<<<< 

 

 

 

อัพเดท่าสุด 20 สิงหาคม 2562

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ห้องเสริมการเรียนรู้  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่อยู่  85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

อัพเดทโดย นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด