คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บรรยากาศห้องสมุด2/62

ภาพสุดประทับใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มาใช้บริการห้องสมุด

ขอบคุณ ผศ.สาวิตรี สิงหาด และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 

อัพเดทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563