คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การเปิด-ปิดการให้บริการ

 

เวลาเปิดให้บริการปกติ

เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป