คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมค่ายดอกพะยอมปี 3 ปีการศึกษา 2563


โพสโดย ธิดารัตน์ โพธ์ศรี     โพสวันที่ 30 เมษายน 2564 ,     (อ่าน 45 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการค่ายดอกพะยอมปีที่3 ในวันที่ 15 และ 22 สิงหาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร