คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แนวทางปฏิบัติของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลเพื่อศึกษาด้วยตนเอง

แนวทางปฏิบัติของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลเพื่อศึกษาด้วยตนเอง (สามารถดาวน์โหลดที่นี้)

 

แนวทางปฏิบัติของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลเพื่อศึกษาด้วยตนเอง

 

1. กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้ห้องและอุปกรณ์ ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการพยาบาล ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7วัน ก่อนฝึกปฏิบัติการ

2. แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบสุภาพทุกครั้งที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล

3. เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ และจัดวางในชั้นให้เป็นระเบียบทุกครั้ง

4. ข้อห้าม

              -   ห้ามนาอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามาในห้องปฏิบัติการพยาบาล

              -   ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

              -   ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในตัวหุ่น ตู้ ฉาก หรืออุปกรณ์อื่นๆ

5. ห้ามนาอาหาร เครื่องดื่ม ขนม เข้ามารับประทานภายในห้องปฏิบัติการพยาบาล

6. ห้ามนากระเป่า ถุง ย่าม เข้ามาในห้องปฏิบัติการการพยาบาล ยกเว้น ของมีค่า

7. ตรวจเช็ครายการอุปกรณ์ และตรวจสอบสภาพการใช้งานทุกครั้งก่อนฝึกปฏิบัติการ

8. เมื่อเสร็จการฝึกปฏิบัติการ ให้นาอุปกรณ์ต่างๆ ไปล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อย พร้อมตรวจสภาพความเรียบร้อย รวมทั้งนับจำนวนอุปกรณ์ก่อนจัดเก็บให้อยู่ในสภาพเดิม

9. ปิดแอร์ ไฟ พัดลม และหน้าต่างหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการทุกครั้ง

10. ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาลตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมก่อนทุกครั้ง

 

 

 

 

อัพเดทโดย  นางสาวณิรัฒฏาภรณ์   พันธ์ภักดิ์   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล