คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วัสดุสิ้นเปลือง

วัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลมีการรายงานในทุกๆ เดือน ดังนี้

 

รายการวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2558

>>>> วัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2558

 

รายการวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ  ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 - มีนาคม พ.ศ. 2559

>>>> วัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2559

 

รายการวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ เดือน เมษายน พ.ศ.2559 - มิถุนายน พ.ศ. 2559

>>>> วัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2559

 

รายการวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ  ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2559 - กันยายน พ.ศ. 2559

>>>> วัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2559

 

รายการวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ   ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2559

>>>> วัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2560

 

รายการวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ  ตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ.2560 - มีนาคม พ.ศ. 2560

>>>> วัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2560

 

รายการวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ  ตั้งแต่ เดือน เมษายน พ.ศ.2560 - มิถุนายน พ.ศ. 2560

>>>> วัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

 

 

อัพเดทล่าสุด  28  มิถุนายน  2560

โดยนางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล