คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วัสดุคงทน

วัสดุคงทนของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลมีการรายงานในทุกๆ ไตรมาส ดังต่อไปนี้

 

รายการวัสดุคงทนห้องปฏิบัติการพร้อมสถานะของวัสดุคงทน ตั้งแต่ เดือน ไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4  (ประจำปี 2558)

>>>> วัสดุคงทน ประจำปีงบประมาณ 2558

 

รายการวัสดุคงทนห้องปฏิบัติการพร้อมสถานะของวัสดุคงทน ตั้งแต่ เดือน ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2  (ประจำปี 2559)

>>>> วัสดุคงทน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

รายการวัสดุคงทนห้องปฏิบัติการพร้อมสถานะของวัสดุคงทน ตั้งแต่ เดือน ไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4  (ประจำปี 2559)

>>>> วัสดุคงทน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

รายการวัสดุคงทนห้องปฏิบัติการพร้อมสถานะของวัสดุคงทน ตั้งแต่  ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2  (ประจำปี 2560)

>>>> วัสดุคงทน ประจำปีงบประมาณ 2560

 

รายการวัสดุคงทนห้องปฏิบัติการพร้อมสถานะของวัสดุคงทน ตั้งแต่  ไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4 (ประจำปี 2560)

>>>> วัสดุคงทน ประจำปีงบประมาณ 2560

 

รายการวัสดุคงทนห้องปฏิบัติการพร้อมสถานะของวัสดุคงทน ตั้งแต่  ไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4 (ประจำปี 2560)

>>>> วัสดุคงทน ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายการวัสดุคงทนรายวิชาโภชนาการ  รับเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 (ประจำปี 2559)

>>>> วัสดุคงทน วิชาโภชนาการ 2559  (ไฟล์ PDF.)