คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตารางการใช้ห้องตามรายวิชา

ปีการศึกษา 1/2556

ปีการศึกษา 2/2556

ปีการศึกษา 1/2557

ปีการศึกษา 2/2557

ปีการศึกษา 1/2558

ปีการศึกษา 2/2558

ปีการศึกษา 1/2559

ปีการศึกษา 2/2559

ปีการศึกษา 1/2560

ปีการศึกษา 2/2560

ปีการศึกษา 3/2560

ปีการศึกษา 1/2561

 

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564