คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ค่ายดอกพะยอม ครั้งที่ 1

"ค่ายดอกพะยอม ครั้งที่ 1"

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

 

ฐานที่ 1 การอาบน้ำเด็ก

 

 

ฐานที่ 2  การฉีดยา

 

ฐานที่ 3  การตรวจครรภ์และการคลอด

 

 

 

 

ฐานที่ 4  การทำแผล