คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ครุภัณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณ

ห้องปฏิบัติการแบ่งครุภัณฑ์ตามปีงบประมาณที่มีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  สามารถดาวโหลดได้ดังนี้

ทะเบียนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพร้อมรูปภาพประกอบ  ประจำปีงบประมาณ 2561

>>>> ปีงบประมาณ 2561 (ไฟล์ PDF)

 

ทะเบียนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพร้อมรูปภาพประกอบ  ประจำปีงบประมาณ 2560

>>>> ปีงบประมาณ 2560 (ไฟล์ PDF)

 

ทะเบียนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพร้อมรูปภาพประกอบ  ประจำปีงบประมาณ 2559

>>>> ปีงบประมาณ 2559 (ไฟล์ PDF)

 

ทะเบียนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพร้อมรูปภาพประกอบ  ประจำปีงบประมาณ 2558

>>>> ปีงบประมาณ 2558 (ไฟล์ PDF)

 

ทะเบียนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพร้อมรูปภาพประกอบ  ประจำปีงบประมาณ 2557

>>>> ปีงบประมาณ 2557 (ไฟล์ PDF)

 

ทะเบียนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพร้อมรูปภาพประกอบ  ประจำปีงบประมาณ 2556

>>>> ปีงประมาณ 2556 (ไฟล์ PDF)

 

ทะเบียนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพร้อมรูปภาพประกอบ  ประจำปีงบประมาณ 2554

>>>> ปีงบประมาณ 2554 (ไฟล์ PDF)

 

ทะเบียนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพร้อมรูปภาพประกอบ  ประจำปีงบประมาณ 2553

>>>> ปีงบประมาณ 2553 (ไฟล์ PDF)

 

 

 

 

 

โดยนางสาวณิรัฒฏาภรณ์  พันธ์ภักดิ์   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล