คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการทางพยาบาล

ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลได้มีครุภัณฑ์ทั้งหมด ดังรายการต่อไปนี้

 

ทะเบียนรูปภาพครุภัณฑ์ทั้งหมดของครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

 >>>> รูปภาพครุภัณฑ์ทั้งหมดของห้องปฏิบัติการ       ( ไฟล์ PDF )

 

ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดของครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 

>>>> ข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดของห้องปฏิบัติการ       ( ไฟล์ PDF )

 

ทะเบียนรูปภาพโมเดลอาหาร Food Model 

>>>> โมเดลอาหาร       ( ไฟล์ PDF )