คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

         

ปฏิทินกิจกรรม

         
 
เดือน   ปี    ประเภทกิจกรรม
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
เมษายน 2564
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        01

ฝึกปฏิบัติการ วิชา PMC ช้นปีที่ 3 เรื่อง ถูกสัตว์กัด (สุนัข) เวลา 13.00 - 16.00น. ห้อง NU101 - NU103

02

เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ วิชา Funda ชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 ปฏิบัติการ เวลา 08.00 - 16.00น. ห้อง NU101 - NU103

 03 
 04 
05

เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ วิชา Funda ชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 ปฏิบัติการ เวลา 08.00 - 16.00น. ห้อง NU101 - NU103

 06 
07

ฝึกปฏิบัติการ วิชา PMC ช้นปีที่ 3 เรื่อง Suture เวลา 13.00 - 16.00น. ห้อง NU101 - NU103

08

ฝึกปฏิบัติการ วิชา PMC ช้นปีที่ 3 เรื่อง Suture(ต่อ) เวลา 13.00 - 16.00น. ห้อง NU101 - NU103

09

ฝึกปฏิบัติการ วิชา PMC ช้นปีที่ 3 เรื่อง Remove foreign body เวลา 09.00-12.00น. ห้อง NU101 - NU103

 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 
= วันนี้ , = วันที่มีกิจกรรม
 ปฏิทินกิจกรรม
   1 เมษายน 2564
     - ฝึกปฏิบัติการ วิชา PMC ช้นปีที่ 3 เรื่อง ถูกสัตว์กัด (สุนัข) เวลา 13.00 - 16.00น. ห้อง NU101 - NU103 (กิจกรรมทั่วไป)
   2 เมษายน 2564
     - เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ วิชา Funda ชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 ปฏิบัติการ เวลา 08.00 - 16.00น. ห้อง NU101 - NU103 (กิจกรรมทั่วไป)
   5 เมษายน 2564
     - เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ วิชา Funda ชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 ปฏิบัติการ เวลา 08.00 - 16.00น. ห้อง NU101 - NU103 (กิจกรรมทั่วไป)
   7 เมษายน 2564
     - ฝึกปฏิบัติการ วิชา PMC ช้นปีที่ 3 เรื่อง Suture เวลา 13.00 - 16.00น. ห้อง NU101 - NU103 (กิจกรรมทั่วไป)
   8 เมษายน 2564
     - ฝึกปฏิบัติการ วิชา PMC ช้นปีที่ 3 เรื่อง Suture(ต่อ) เวลา 13.00 - 16.00น. ห้อง NU101 - NU103 (กิจกรรมทั่วไป)
   9 เมษายน 2564
     - ฝึกปฏิบัติการ วิชา PMC ช้นปีที่ 3 เรื่อง Remove foreign body เวลา 09.00-12.00น. ห้อง NU101 - NU103 (กิจกรรมทั่วไป)