คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดต่อเรา

นางสาววสุภัทร แก้วยอด 

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค 

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทร.045-353226

E-mail : purnatlada@gmail.com

          : wasuphat.k@ubu.ac.th