คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์ การใช้งาน เครื่อง Double A Fast Print


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 27 ธันวาคม 2561 , 09:57:45     (อ่าน 240 ครั้ง)  


             ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์เพื่อติดตั้ง เครื่อง Double A Fast Print จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบริการแก่บุคลากรและนักศึกษา โดยสำนักงานทรัพย์สินฯ ได้ดำเนินการติดตั้งและสามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเครื่อง Double A Fast Print เปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 1 หน้าห้องบริการการศึกษา อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์

             จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์บุคลากรที่สนใจเข้ารับบริการ ทั้งนี้ สามารถศึกษาการใช้งรวมถึงรายละเอียดค่าบริการต่างๆ ได้ตามข้อมูลที่แนบมาพร้อมนี้

 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1