คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 15 กันยายน 2560 , 15:41:21     (อ่าน 1,555 ครั้ง)  


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-----------------------

                    ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น

                    บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560                     จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ ดังนี้

 

เลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

นางสาวณริดา รัตนอัมพา

 

2

นางสาวณัฐนันท์ คำพิริยะพงศ์

 

 

                    ให้ผู้สอบได้รายงานตัวภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 (ในวันและเวลาราชการ)                ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้นำผลการทดสอบสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ หรือโรงพยาบาลอื่นที่ตรวจเฉพาะทางจิตเวช พร้อมรูปถ่ายสวมชุดปกติขาวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 12 รูป ไปใน วันรายงานตัวด้วย หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน  พ.ศ. 2560

 

...สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ โทร 045-353227 ต่อ 6000ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1