คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดการความเสี่ยงการฝึกประสบการณ์

-  ขั้นตอนการป้องกันและจัดการความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล

-  แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงการบริหารความเสี่ยงร่วม 5 สถาบันทางการพยาบา