คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศผลการประกวดแต่งบทกลอน ภายใต้หัวข้อ “12 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับการเคียงข้างดูแลสุขภาพประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2565


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 , 09:02:19     (อ่าน 81 ครั้ง)  


          ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรมประกวดแต่งบทกลอน ภายใต้หัวข้อ “12 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับการเคียงข้างดูแลสุขภาพประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องใน วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 12 ปี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อร่วมรำลึกถึงความสำคัญของคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า นั้น

           บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการประกวดแต่งบทกลอน ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตามหลักเกณฑ์การตัดสินวิธีการที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดแต่งบทกลอนภายใต้หัวข้อ “12 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับการเคียงข้างดูแลสุขภาพประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2565  รายละเอียดตามไฟล์แนบไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search