คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 63


โพสโดย แววมณี บุญตาเพศ     โพสวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ,     (อ่าน 238 ครั้ง)  


           งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอนุสาวรีย์ สมเด็นพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะผู้วางรากฐานให้กับพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยมีอาจารย์สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ และอาจารย์ณัฐสุดา คติชอบ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร