คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์


โพสโดย แววมณี บุญตาเพศ     โพสวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ,     (อ่าน 359 ครั้ง)  


          งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกมันปลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม , เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อองค์กร และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี อาจารย์เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3 , ไฟล์ 4

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร