คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมวันพยาบาลสากล


โพสโดย แววมณี บุญตาเพศ     โพสวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ,     (อ่าน 341 ครั้ง)  


          งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ไน ติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล และเพื่อปลูกฝังความเป็นเอกลักษณ์ของวิชาชีพขนบธรรมเนียมประเพณีของวิชาชีพพยาบาลให้สืบทอดต่อเนีื่องเป็นวัฒนธรรมอันดีงามแก่นักศึกษา โดยมี อาจารย์อังศวีร์ จันทะโคตร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3 , ไฟล์ 4

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร