คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม


โพสโดย แววมณี บุญตาเพศ     โพสวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ,     (อ่าน 260 ครั้ง)  


          งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการใช้ชีวิตด้วยความมีคุณธรรมและนำหลักคำสอนของศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และเป็นแนวทางปฏิบัติของนักศึกษา ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนพยาบาล โดยมี อาจารย์อุไรวรรณ สาสังข์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3 , ไฟล์ 4

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร