คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสิบสานประเพณีเดือนเจ็ดบุญซำฺฮะั

คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการสิบสานประเพณีเดือนเจ็ดบุญซำฺฮะั

 

                   อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมพลังสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ในการทำความสะอาดพระพรหม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในสถาบันแห่งนี้ เพื่อเตรียมจัดพิธีบวงสรวง ซึ่งกำหนดจัด ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ซึ่งตรงกับสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ 23 ปี คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดโครงการ เดือนเจ็ดบุญซำฮะ ธรรมมะเพื่อสุขภาพ โดยมีบุคลากร นักศึกษา ม.อุบลฯเข้าร่วมสืบสานประเพณีดังกล่าวจำนวนมาก

 

 

วันที่ : 29 กรกฎาคม 2556