คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการทำนุบำรุงฯ ปีงบประมาณ 2557

ลำดับ โครงการ สถานะโครงการ งบปรมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 บำรุงจิต ใกล้ชิดใจในครอบครัว สิ้นสุดโครงการ    44,000.00 นางสาวเกษร  สายธนู
  รวม  44,000.00