คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 3 มีนาคม 2563 ,     (อ่าน 154 ครั้ง)  


          งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ วัดบ้านศรีไคออก หมู่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังโดยชุมชนมีส่วนร่วม 2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานบริการในชุมชนและประชาชนในชุมชน 3) เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงในชุมชนSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร