ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรัง


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ,     (อ่าน 386 ครั้ง)  


          งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรัง ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดอกมันปลา ชั้น ๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตนคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ , มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวสุนันทา ครองยุทธ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ