ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๕


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ,     (อ่าน 258 ครั้ง)  


          งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๕ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี สิงหาด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ