ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจในชุมชน


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ,     (อ่าน 379 ครั้ง)  


          งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจในชุมชน ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตแก่กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต โดยมี อาจารย์เกษร สายธนู เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ