คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ,     (อ่าน 165 ครั้ง)  


          งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย , เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย , เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณ์จริงจากการเรียนในรายวิชาทฤษฎี และเพื่อค้นหาเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยมี อาจารย์สุพัตรา เกียรติเจริญศิริ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร