ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ,     (อ่าน 363 ครั้ง)  


          งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ในวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุได้ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้ โดยมี ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ