การจัดการความรู้
  การจัดการความรู้ 132 เรื่อง จากทั้งหมด 132 เรื่อง  
ค้นหา    


        งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น ได้มีโอกาสรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ ซึ่งการฝึกงานแต่ละครั้งจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีท...
        https://docs.google.com/document/d/1m9I2gL_lE242w7xN2rZkP0emMKrpSPE8zTCLxL5Kktg/edit?usp=sharing
        คอร์ส Google Cybersecurity ใน Coursera เป็นชุดคอร์สที่พัฒนาโดย Google เพื่อสอนเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและเทคโนโลยีทางไซเบอร์ ชุดคอร์สนี้มีหลายบทเรียนที่ครอบคลุมหลายด้านของความมั่นคงปลอด...
        การประชุมสมัชชาประเทศว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ผู้แทนจากกว่า 200 ประเทศได้เข้าร่วมเพื่อสร้างพันธสัญญาในการวางแผนลดการปล่อยก...
        งานเลขานุการเป็นงานที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้น ผู้ที่จะมาทำหน้าที่เลขานุการ ต้องตระหนักรู้และเข้าใจ ในหน้าที่ของตนเองอย่างถ่องแท้ว่า เป็นคนที่เจ้านายไว้วางใจให้มา...
        Objectives and key results (OKR) คือ วิธีการตั้งเป้าหมายของแต่ละบุคคลในองค์กรให้มีเป้าหมาย ที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก (objectives) ซึ่งเป็นการบอกจุดมุ่งหมายขององค์กรใน ระดับต่างๆ แล...
        การศึกษาและพัฒนาการผลิตวีดิทัศน์รูปแบบทรงกลม 360องศาเป็นกระบวนการที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีการสร้างสื่อวีดิทัศน์รูปแบบทรงกลม 360องศา มีความสามารถในกา...
        หลักการและเหตุผล 1.1 การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานภายใต้กฎหมายนี้ต้องดำเนินการเหมือนกันหมด โดยมีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่ใช้บังคั...
        1. สามารถ Download Application ได้ที่ - Android คลิกที่นี่ - IOS คลิกที่นี่ 2. เมื่อ Download เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่ Application แล้วเลือก ลงทะเบียนด้วยตนเอง 3. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแล้วกดปุ่ม ยอมรับ ...
        ThaID (ไทยดี) คืออะไร ? ThaID (ไทยดี) คือ แอปพลิเคชันที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID) รวมถึงการเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification System) ทางดิจิทัล เ...Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Login
Username
Password

สำหรับผู้เข้าใช้งานครั้งแรก(เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
 
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (23 บทความ)
UBU Library Services (16 บทความ)
คลินิกวิชาการและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน (15 บทความ)
Go Green (องค์กรสีเขียว) (13 บทความ)
นักคิด-นักสร้างสรรค์ (13 บทความ)
Tech & Innovation in New Normal (12 บทความ)
กลุ่มทั้งหมด
บทความใหม่
การเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น: ฝึกงานด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง(Virtual Technology) (2024-05-27 15:21)
การใช้งาน UBU Digital Signature (2024-04-01 15:51)
เรียนรู้ Google Cybersecurity จาก Coursera (2024-03-13 14:30)
ห้องสมุดสีเขียวสู่เป้าหมาย carbon neutrality & Net zero emissions (2024-02-29 14:53)
ถอดบทเรียนจากการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Secretary & Super Admin ประจำปีงบประมาณ 2567 (2024-01-12 15:24)
ถอดบทเรียน จากการฝึกอบรม หลักสูตร “OKR และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูง” ปี 2565 (2023-12-01 16:36)
 
บทความยอดนิยม
PESTEL Analysis : เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (6361 view)
เกณฑ์ AUN-QA Overview (Versions 4) (2985 view)
การจัดการศึกษาแบบ Outcome-Based Education : Backward Curriculum Design (1588 view)
EP1 ตึก อะไรเนี่ย ??? ใหญ่มาก กว้างมาก ไปใช้งานแล้วจะติดต่อใคร ???? (943 view)
แนะนำ Google AppSheet ช่วยพัฒนา Mobile Applications เป็นเรื่องง่าย และฟรี (919 view)
ภาพรวมเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 (821 view)