ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ,     (อ่าน 48 ครั้ง)  


วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรบาย 2305 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมในการทำงาน” และหัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์แห่งการพูดในที่สาธารณะ”