ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายปกครอง ฯ รุ่นที่ 3 บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 , 11:40:50     (อ่าน 75 ครั้ง)  


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. หลักสูตรอบรมกฎหมายปกครอง ฯ รุ่นที่ 3 บรรยายในรูปแบบออนไซต์ หัวข้อ”ความหมายและความเป็นมาของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดลักษณะเฉพาะสาขาของกฎหมายมหาชน และนิติวิธีในกฎหมายมหาชน”
ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย